HISTORIA

HISTORIA

Landön har en rik historia som rymmer allt från     ett blodigt slag i slutskedet på   det Skånska kriget  1678, till yrkesfiskare och  dansetablissemang för ungdomen under 20-talets glada dagar. Läs mer på Landöns Byalags hemsida!

 


LANDÖVÄGEN 455

291 69 FJÄLKINGE

0046 44 570 76

0046 705 600 870

INFO@LANDONSCAMPING.SE