HISTORIA

HISTORIA

Landön har en rik historia som rymmer allt från     ett blodigt slag i slutskedet på   det Skånska kriget  1678, till yrkesfiskare och  dansetablissemang för ungdomen under 20-talets glada dagar. Läs mer på Landöns Byalags hemsida!